Yu-Peng Chen, HOYO-MiX

Alben

Yu-Peng Chen, HOYO-MiX - Genshin Impact - Realm of Tranquil Eternity (Original Game Soundtrack)
  • 24-bit FLAC
  • 16-bit FLAC
Yu-Peng Chen, HOYO-MiX - Genshin Impact - The Shimmering Voyage (Original Game Soundtrack)
  • 24-bit FLAC
  • 16-bit FLAC
Yu-Peng Chen, HOYO-MiX - Genshin Impact - Vortex of Legends (Original Game Soundtrack)
  • 16-bit FLAC
Yu-Peng Chen, HOYO-MiX - Genshin Impact - The Stellar Moments (Original Game Soundtrack)
  • 16-bit FLAC
Yu-Peng Chen, HOYO-MiX - Genshin Impact - Jade Moon Upon a Sea of Clouds (Original Game Soundtrack)
  • 16-bit FLAC
Yu-Peng Chen, HOYO-MiX - Genshin Impact - City of Winds and Idylls (Original Game Soundtrack)
  • 16-bit FLAC